Duurzaamheid

‘Wat onbruikbaar is voor de een, is een schat voor de ander’

Teqser

Bij Teqser geloven we dat wat jij niet meer gebruikt, wel van waarde kan zijn voor een ander. Daarom helpen we bedrijven om nieuwe gebruikers te vinden voor hun oude, gebruikte IT-apparatuur. En is een product defect, té oud of té beschadigd? Dan recyclen we het product door de losse onderdelen klaar te maken voor hergebruik.

De eerste gebruiker als start van de cyclus

Met recycling zorgen we er samen voor dat grondstoffen langer worden gebruikt en voorkomen we e-waste: milieuvervuilend elektronisch afval. We willen ervoor zorgen dat het gebruik van een IT-product niet ophoudt na de eerste gebruiker, maar dat de eerste gebruiker aan de start van de cyclus staat. Wel zo duurzaam.

Meer weten over onze visie op duurzaamheid? We vertellen het je graag persoonlijk!