Ons verhaal

‘Klein begonnen, maar altijd groots gedacht’

Vanaf zijn eerste stappen in de wereld van de refurbished hardware was David, oprichter van Teqser, gefascineerd door het recycleproces. Het bedrijf waar hij voor werkte verkocht refurbished laptops aan klanten over de hele wereld. David: “Al snel had ik door hoe de processen in elkaar staken. Het boeide me ontzettend.”

Teqser

‘Ik heb altijd waarde gezien in oude spullen. Wat de ene persoon niet meer gebruikt is nog perfect voor iemand anders.’

Hoe langer hij het proces op de werkvloer volgde, hoe meer ruimte voor verbetering hij zag. “Ik zag het proces en zag dat het beter kon. Nieuwer en innovatiever.” Deze visie leidde tot de start van Teqser in 2019. Wat klein begon, groeide snel door groots te denken. De missie? Het zo makkelijk mogelijk maken voor bedrijven om hun oude IT-apparatuur op een veilige manier in te leveren met hergebruik als doel.

‘Wij willen dagelijks groeien als bedrijf. Daarom starten we iedere dag met de vraag: waar zit onze 1% groei vandaag. Daarop ligt de focus van die dag.’

Door de hard groeiende wereldbevolking dreigen grondstoffen schaars te worden. Des te belangrijker dus om grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken. Teqser gelooft in de kracht van de circulaire economie, waarbij een duurzaam evenwicht tussen ecologie en economie ontstaat en waarbij producten en reststoffen waarde krijgen en opnieuw kunnen worden ingezet voor een tweede levenscyclus.